Hoe meet je correct op?

Meten

Afhankelijk van de gekozen kast vraagt de configurator een aantal afmetingen. Hierbij zitten altijd de hoogte, breedte en diepte van de kast. Indien het een kast onder een schuin dak betreft, komen hier nog een aantal extra afmetingen bij.

Meten met een laserafstandsmeter is het eenvoudigst en levert de nauwkeurigste resultaten op. Let wel dat de laserafstandsmeter in de juiste modus staat zodat je meet vanaf de achterkant van het apparaat. Heb je dit niet ter beschikking, dan kan er ook perfect opgemeten worden met een plooi- of rolmeter. Zorg ervoor dat je meter lang genoeg is zodat je de gewenste maat in één keer kan meten.

Hoogte

Heel vaak is het plafond niet perfect vlak. Meet hierdoor de hoogte op minstens drie verschillende plaatsen: links, in het midden en rechts, en doe dit ter hoogte van de voorkant van de kast. Geef in de configurator de kleinste maat in. Dit is de totale hoogte die de kast zal hebben inclusief paslat of afwerkingsplaat bovenaan. Trek hier nog een paar millimeter van af zodat je kast zeker past. Een klein gleufje van een paar millimeter bovenaan de kast werk je proper en onzichtbaar af met silicone.

Breedte

Net zoals het plafond zijn de muren ook niet altijd perfect vlak of evenwijdig. Meet hiervoor de breedte van de kast opnieuw op minstens drie verschillende plaatsen: onderaan, in het midden en bovenaan, en doe dit ter hoogte van de voorkant van de kast. Geef in de configurator de kleinste maat in. Dit wordt de totale breedte van de kast inclusief de paslatten of afwerkingsplaten. Trek hier best nog 4 mm van af zodat je kast links en rechts 2 mm speling heeft.

Meet altijd van muur tot muur. Je hoeft geen rekening te houden met plinten. Als deze er staan, bekom je het mooiste resultaat door deze te verwijderen en achteraf terug te plaatsen. Als dit geen optie is, dan kan je ook de afmetingen van de plint doorsturen, en dan zorgen wij voor een uitsparing in de paslatten links en rechts van de kast.

Diepte

De diepte van de kast kan je meestal vrij kiezen. Dit wordt de totale diepte van de kast inclusief deuren. Let hier wel op eventuele obstakels zoals vensterbanken, radiatoren, lichtarmaturen en dergelijke. Indien er zich buizen in de ruimte bevinden die achter de kast moeten verdwijnen, en de kast bestaat uit meerdere modules, geef dan de totale diepte in inclusief de ruimte van de buizen, en geef die benodigde ruimte achteraf in bij de desbetreffende module om enkel deze ondiep te maken terwijl de andere modules de volledige diepte benutten.

Laten opmeten

Schrik om fout te meten? Dan kan je steeds beroep doen op onze meetdienst. Meet eerst je ruimte zelf en ontwerp je kast. Bij het plaatsen van je bestelling kies je voor de optie "finaal opmeten door Mijn-Maatwerk" (€120, excl. BTW).